سرویس های ما

شبکه های کامپیوتری

طراحی، اجرای و پشتیبانی انواع شبکه های شخصی(PAN)، محلی(LAN)، دانشگاهی(CAN)، کلان‎شهری(MAN) و گسترده(WAN) مطابق با استانداردهای روز

وب سایت های اینترنتی

طراحی و پیاده سازی انواع وب‎سایت‎های‎شخصی،شرکتی، خبری،فروشگاه اینترنتی و… مطابق با استانداردهای روز و رعایت اصول سئو و گرافیک اختصاصی

سیستم های حفاظتی و نظارتی

طراحی و اجرای سیستم های حفاظتی و نظارتی مطابق با استانداردهای روز و رعایت اصول امنیتی

کار های اخیر